Εφαρμογές Διαδικτύου

Η εταιρεία Soft Design διαθέτει την τεχνογνωσία που χρειάζεται για να αναπτύξει τις καλύτερες δυναμικές διαδικτυακές εφαρμογές, ικανοποιώντας πλήρως και πολλές φορές ξεπερνώντας τις προσδοκίες των πελατών της.

Με τον όρο "δυναμική ιστοσελίδα" εννοούμε ένα σύνολο σελίδων (site) που μας δίνουν την δυνατότητα της επεξεργασίας κειμένου, της τροποποίησής του και της δημιουργίας νέου περιεχομένου κατευθείαν στον ιστότοπο.

Για την σύγχρονη επιχείρηση η σωστή σχεδίαση των ιστοσελίδων είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, επειδή ακριβώς έχει άμεσο αντίκτυπο στο πρόσωπο που έχει και θέλει να παρουσιάζει (στην τοπική αλλά και στην παγκόσμια αγορά) καθώς επίσης έχει άμεση επίπτωση και στις πωλήσεις της.

Κάποτε η δημιουργία ενός web site ήταν υπόθεση ενός μόνο ανθρώπου, ενός web designer. Σήμερα η δημιουργία ενός μοντέρνου, λειτουργικού και ανταγωνιστικού web site προϋποθέτει την συνεργασία πολλών ειδικών όπως αναλυτών κειμένου, γραφιστών, προγραμματιστών που σε συνεργασία με τους ανθρώπους του marketing καταστρώνουν την "ηλεκτρονική στρατηγική" της επιχείρησης και δημιουργούν την ηλεκτρονική της "βιτρίνα".

Η εταιρεία Soft Design υπήρξε μία από τις πρώτες ελληνικές επιχειρήσεις στο χώρο : τα πρώτα της έργα παραδόθηκαν το 1999. Στο διάστημα που ακολούθησε συσσώρευσε μεγάλη εμπειρία σε ολόκληρο το φάσμα των τεχνολογιών που συνθέτουν το σημερινό διαδίκτυο.

Η εταιρεία Soft Design με το εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό της σας εγγυάται τη δημιουργία μιάς καλοσχεδιασμένης, λειτουργικής και ποιοτικής διαδικτυακής εφαρμογής χρησιμοποιώντας την πιο σύγχρονη τεχνιλογία, όπως HTML5, Flash, Java, ASP, XAML, XML, C#, .Net, CSS.

Ανεξάρτητα από το μέγεθος του έργου δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στους παρακάτω τρείς τομείς :

  • Εμφάνιση : αποφεύγονται οι συνήθεις υπερβολές του Ελληνικού Ιστού και επιλέγεται η σωστή χρήση των εικόνων και των χρωμάτων ώστε οι ιστοσελίδες να τονίζουν το περιεχόμενο αντί να το κρύβουν.
  • Λειτουργία : δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ποιοτική υλοποίηση των έργων σε επίπεδο προγραμματισμού. Προσέχονται ιδιαίτερα : η πλοήγηση, η ταχύτητα φόρτωσης, οι εσωτερικές δομές δεδομένων και η συμβατότητα με όλους τους φυλλομετρητές.
  • Περιεχόμενο : ένας επιτυχημένος δικτυακός τόπος είναι αυτός που κάνει τον επισκέπτη να επιστρέψει. Αποδεδειγμένα ο μοναδικός τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι το υλικό των ιστοσελίδων να είναι πάντα ενήμερο και πλούσιο σε περιεχόμενο.