Εταιρικά Δίκτυα

Η εταιρεία Soft Design μπορεί να αναλάβει την μελέτη και τον σχεδιασμό του εταιρικού σας δικτύου με βασικό στόχο την μέγιστη ασφάλεια, την απρόσκοπτη λειτουργία καθώς και την μέγιστη ταχύτητα ώστε να καλύψει τις ανάγκες της εταιρείας σας.

Έτσι προβλήματα όπως η απώλεια δεδομένων λόγω βλάβης, κλοπής, απώλειας ή απροσεξίας, η παράλληλη χρήση συσκευών από όλους τους χρήστες χωρίς περιορισμούς (π.χ. να είναι ανοιχτός κάποιος υπολογιστής για να μπορούμε να τυπώσουμε ή για να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο διαδίκτυο) και η παράλληλη χρήση αρχείων από πολλούς χρήστες χωρίς να υπάρχει μπέρδεμα με διαφορετικές εκδόσεις κάθε αρχείου αποτελούν παρελθόν για την επιχείρηση σας.

Το έμπειρο προσωπικό της εταιρίας μας μπορεί να αναλάβει την συναρμολόγηση, την παραμετροποίηση και την τοποθέτηση κεντρικών διακομιστών (File Server, Backup Server, Application Server, Mail Server, IP Telephony Server κ.α.) ώστε το δίκτυο να εκπληρώνει άρτια όλες τις λειτουργίες για τις οποίες σχεδιάστηκε.