Εθνικές & Κοινοτικές Επιδοτήσεις

Ο εκσυγχρονισμός της επιχείρισής σας μπορεί να γίνει πολύ οικονομικότερα χάρη στα διάφορα προγράμματα που υλοποιούνται απο τα Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας καθώς και από χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε.

Τα περισσότερα από αυτά τα προγράμματα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις υπηρεσίες και στον εξοπλισμό των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών ( ΤΠΕ ).

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε τι μπορούμε να κάνουμε για την επιχείρησή σας. Στελέχη μας με πολυετή πείρα στο συγκεκριμένο αντικείμενο είναι πρόθυμα να αναλάβουν προσωπικά την δική σας περίπτωση.