Τεχνική Υποστήριξη

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση, συντήρηση και υποστήριξη του εξοπλισμού Η/Υ της εταιρείας σας σε ετήσια βάση.

Η εγκατάσταση νέων συσκευών και των οδηγών τους καθώς και η ενημέρωση του λογισμικού αναλαμβάνεται από έμπειρους τεχνικούς.

Η προστασία του δικτύου υπολογιστών από κακόβουλο λογισμικό καθώς και η απρόσκοπτη σύνδεσή του με το διαδίκτυο μπορεί να γίνει μόνο από εξειδικευμένα στελέχη με ανάλογη πείρα.

Πτυχιούχοι τεχνικοί της εταιρείας μας φροντίζουν για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία των υπολογιστικών σας συστημάτων.

Η υποστήριξη που παρέχουμε δεν περιορίζεται μόνο σε τεχνική επίβλεψη και συντήρηση αλλά επεμβαίνει πάντα και συμβουλευτικά αποτρέποντας όσο το δυνατόν ενδεχόμενες μελλοντικές βλάβες που οφείλονται σε σφάλματα των χειριστών.

Φροντίζουμε πάντα να μειώνουμε τον χρόνο ανταπόκρισης και μετάβασης σε κάθε έκλυση βοήθειας για την άμεση εξυπηρέτησή σας.