Έργα

Η Soft Design έχει υλοποιήσει μεγάλο αριθμό λογισμικών εφαρμογών είτε διαδικτυακών είτε τοπικών που λειτουργούν τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο Τομέα.

Μερικές από τις εφαρμογές που έχουν υλοποιηθεί από τους έμπειρους προγραμματιστές μας είναιΠληροφοριακό Σύστημα Μισθοδοσίας Δικαστικών Λειτουργών

 • Πληροφοριακό Σύστημα Μισθοδοσίας Υπαλλήλων Υπουργείου Δικαιοσύνης
 • Πληροφοριακό Σύστημα Προυπολογισμού Υπουργείου Δικαιοσύνης
 • Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Υποθηκοφυλακείων
 • Πληροφοριακό Σύστημα Προυπολογισμού - Διπλογραφικό Σύστημα
 • Πληροφοριακό Σύστημα Εισροών, Ελέγχου και Επεξεργασίας Δεδομένων Υδατοκαλλιεργειών
 • Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης ΕΠΑΛ
 • Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Μονάδων Ιχθυοκαλλιεργειών
 • Πληροφοριακό Σύστημα Καταχώρισης Οικονομικών Στοιχείων Εταιρειών
 • Πληροφοριακό Σύστημα Παραγωγής Στατιστικών Στοιχείων
 • Πληροφοριακό Σύστημα Μηχανοργάνωσης Λογιστηρίου
 • Πληροφοριακό Σύστημα Μεταφορικών Εταιρειών
 • Εμπορική Διαχείριση Πελατών
 • Εμπορική Διαχείριση Προμηθευτών
 • Διαχείριση Αποθηκών και Υποκαταστημάτων
 • Διαχείριση και Εκτύπωση Επιταγών
 • Γενική Λογιστική Γ' Κατηγορίας
 • Αναλυτική Λογιστική
 • Οργάνωση Ιατρείου
 • Οργάνωση Γραφείου Έκδοσης Κοινοχρήστων
 • website : energeiakatzakia.com.gr
 • website : savethedate.gr
 • website : beigemarble.eu
 • website : camera-work.org
 • website : starlit.gr
 • website : porphyrabooks.gr