Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανογραφικού εξοπλισμού Scanners και Εκτυπωτών Barcode για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του Υ.Δ.Δ.Α.Δ.

Η Soft Design με επιτυχία προμήθευσε και εγκατέστησε δέκα σαρωτές υψηλής ταχύτητας σάρωσης και δέκα εκτυπωτές ετικετών barcode για τον εκσυχρονισμό των υπηρεσιών του Υ.Δ.Δ.Α.Δ.