Ετήσια μηχανογραφική υποστήριξη-συντήρηση στον Μηχανογραφικό εξοπλισμό και στις Μηχανογραφικές εφαρμογές του Υποθηκοφυλακείου Πειραιά

Η Soft Design για ένα ακόμη έτος ανέλαβε την υποστήριξη - συντήρηση του Μηχανογραφικού εξοπλισμού και της Μηχανογραφικής εφαρμογής που έχει εγκαταστήσει στο Υποθηκοφυλακείο Πειραιά και διαχειρίζεται την καταχώρηση και αναζήτηση Πράξεων – Εγγράφων και Παλαιών Τίτλων.