Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανογραφικού εξοπλισμού στην εταιρεία Αναγνωστίδης Π. Εργολάβος Δημοσίων Έργων.

Η Soft Design με επιτυχία προμήθευσε και εγκατέστησε μηχανογραφικό εξοπλισμό στα γραφεία του Παν. Αναγνωστίδη Εργολάβου Δημοσίων Έργων.