Ετήσια μηχανογραφική υποστήριξη-συντήρηση στις εφαρμογές της Οικονομικής Διεύθυνσης του Υ.Δ.Δ.Α.Δ.

Η Soft Design συνεχίζοντας την επιτυχημένη συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανανέωσε για το έτος 2014 την ετήσια συντήρηση και υποστήριξη στις μηχανογραφικές εφαρμογής της Οικονομικής Διεύθυνσης στη Κεντρική Υπηρεσία. Οι μηχανογραφικές εφαρμογές της Οικονομικής Διεύθυνσης είναι: α) Μισθοδοσίας Δικαστικών Λειτουργών β) Μισθοδοσίας Υπαλλήλων των Υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και γ) Μισθοδοσίας Ιατροδικαστών.