Ετήσια μηχανογραφική υποστήριξη στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προϋπολογισμού του Υ.Δ.Δ.Α.Δ.

Η Soft Design ανανέωσε και για το 2014 την ετήσια συντήρηση και υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος του Προυπολογισμού με τις νέες προσθήκες που βρίσκεται εγκατεστημένο στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ.Δ.Δ.Α.Δ..