Ετήσια μηχανογραφική υποστήριξη εξειδικευμένου λογισμικού και εξοπλισμού που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Η Soft Design ανέλαβε για το 2014 την ετήσια συντήρηση και υποστήριξη του εξειδικευμένου λογισμικού και του μηχανογραφικού εξοπλισμού για τους ασκούμενους δικηγόρους.