Ανανέωση μηχανογραφικής υποστήριξης στην εφαρμογή στην εταιρεία Delta Services

Η Soft Design για ένα ακόμη έτος ανέλαβε την υποστήριξη - συντήρηση του Λογισμικού Διαχείρισης και Έκδοσης Κοινοχρήστων Πολυκατοικιών που έχει εγκαταστήσει στην εταιρεία Delta Services.